Lutowanie

Definicja lutowania

Lutowanie – proces, w którym za pomocą spoiwa (lutu) trwale łączy się metalowe elementy. Metoda ta charakteryzuje się tym, że temperatura topnienia spoiwa jest niższa niż temperatura topnienia łączonych materiałów. Zachowanie tej różnicy temperatur skutkuje tym, że lut topi się,
a lutowane komponenty nie zmieniają swojego stanu skupienia.

Jak lutujemy?

  • Przy naszej produkcji wykorzystujemy głównie lutowanie miękkie, czyli do 450˚C.
  • Zgodnie z dyrektywą ROHS stosujemy wyłącznie cynę bezołowiową.
  • Lutujemy bardzo małe elementy na płytkach PCB o rastrze 1.27 mm.

Korzyści płynące z zastosowania połączeń lutowniczych:

  • niska rezystancja,
  • stałość parametrów połączenia w dłuższym okresie czasu,
  • szybkość i łatwość tworzenia nowych połączeń,
  • odporność na korozję,
  • wysoka wytrzymałość połączenia.