Znaczenie kolorów kabli elektrycznych

Wybór odpowiedniego typu kabla, dopasowanego do zamierzonego sposobu zastosowania, to gwarancja jego bezpiecznej pracy przez długi czas. Kable mogą różnić się nie tylko przekrojem i średnicą, ale również ilością i grubością żyłek, sposobem ich wykonania, zastosowaniem dodatkowych warstw osłonowych i wieloma innymi cechami. W naszym krótkim wprowadzeniu skupiamy się na kolorach kabli elektrycznych – podpowiadamy jakie znaczenie kryje się za poszczególnymi barwami oraz jak rozpoznać i odnaleźć kabel o konkretnej funkcji.

Kable elektryczne i ich kolorowe oznaczenia

Zastosowanie konkretnych kolorów nie jest kwestią dowolną, lecz wynika z umocowań prawnych Unii Europejskiej. Podstawę stanowi dokument o numerze HD 308 S2:2001, stworzony w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym. Polska norma o numerze PN-HD 308 S2:2007 została z nim uzgodniona. Oba dokumenty określają jakie oznaczenia kolorystyczne należy stosować w przypadku kabli wykorzystywanych w instalacjach elektrycznych, układach rozdzielnic, zasilaniu urządzeń i odbiorników. Kolor ma bowiem nieść z sobą istotne informacje, przydatne w czasie pracy instalatorów, montażystów, elektryków i techników.

Kolory kabli do prądu zmiennego

Kabel do instalacji jednofazowych może być brązowy, szary lub też czarny. Niekiedy też napotkamy odmienne kolory, stosowane w starszych instalacjach – na przykład białe, czerwone, pomarańczowe, zielone, fioletowe, żółte.

W instalacjach trójfazowych stosuje się wyłącznie trzy ustalone barwy. Dla kabli fazowych L1 jest to brązowy, dla kabli fazowych L2 jest to czarny, a dla kabli fazowych L3 szary. Oczywiście, w starszych instalacjach możemy spotkać także inne, nieużywane obecnie, kolory. Będą to: żółty lub pomarańczowy dla kabli fazowych L1, zielony dla kabli fazowych L2 oraz czerwony dla kabli fazowych L3.

Przewód neutralny powinien mieć zawsze odcień niebieski, natomiast kabel do uziemienia powinien być pokryty izolacją z żółto-zielonymi paskami. Kable ochronno-neutralne również powinny posiadać paskowaną powłokę w odcieniach żółtym i zielonym, a do tego niebieską końcówkę.

Kolory kabli do prądu stałego

W przypadku prądu stałego, wykorzystuje się odmienne oznaczenia kolorystyczne. Dwa główne typy oznaczeń stosuje się względem potencjału dodatniego oraz ujemnego. W pierwszym przypadku kable oznacza się kolorem czerwonym, w drugim przypadku kolorem czarnym lub niebieskim. W przypadku kabli o jednolitej barwie, dla potencjału ujemnego stosuje się często oznaczenie w formie przerywanej linii.